WERZALIT Austria GmbH

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze website, nemen wij de bescherming van uw gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer serieus. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Basic Data Protection Regulation (DSGVO). De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van ons online-aanbodwww.werzalit.com (hierna te noemen de “Website”) en de algemene behandeling van uw persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijk

De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO is :

WERZALIT Austria GmbH
Beda Weber-Gasse 38
9900 Lienz
UID: ATU63753913
info@werzalit.com

Indien u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij als geheel, hetzij voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar richten tot de verantwoordelijke persoon. U kunt deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde opslaan en afdrukken.

2. wij gebruiken persoonlijke gegevens voor de exploitatie van de website en voor de:

Als bedrijf verwerken we niet alleen persoonlijke gegevens op onze website, maar ook in vele andere processen. Om u als betrokkene ook voor deze verwerkingsdoeleinden zo gedetailleerd mogelijk te kunnen informeren, hebben wij deze informatie hier verzameld voor de volgende verwerkingsactiviteiten, waarmee wij voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen op grond van Art. 12-14 DS-GVO:

Indien u meer informatie wenst die u hier of in de volgende gedetailleerde verklaring inzake gegevensbescherming niet kunt vinden, neem dan vertrouwelijk contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris.

3. welke gegevens we gebruiken en waarom

 1. Hosting: De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van de website. Voor dit doel verwerken wij of onze hosting provider inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige voorziening van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 f) DSGVO in samenwerking met Art. 28 DSGVO.
 2. Toegangsgegevens: Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. We verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en uw interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot onze website (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten:
  • Naam en URL van het opgehaalde bestand.
  • Datum en tijdstip van ophalen.
  • overgedragen datavolume.
  • Bericht over succesvol ophalen (HTTP-responscode).
  • Browsertype en browserversie.
  • Besturingssysteem.
  • Referrer URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina).
  • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen.
  • de internetprovider van de gebruikerde internetprovider van de gebruiker.
  • de internetprovider van de gebruiker.

Wij gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profilering voor statistische evaluaties met het oog op de werking, veiligheid en optimalisatie van onze website, maar ook voor anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en de omvang en het soort gebruik van onze website en diensten, evenals voor boekhoudkundige doeleinden om het aantal kliks te meten dat wordt ontvangen van samenwerkingspartners. Deze informatie stelt ons in staat om gepersonaliseerde en locatiegebaseerde inhoud te leveren en om het verkeer te analyseren, problemen op te lossen en fouten te corrigeren, en onze diensten te verbeteren. Dit is ook in ons gewettigd belang volgens artikel Art 6 lid 1 S. 1 f) DSGVO Wij behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er een gegrond vermoeden is van illegaal gebruik op basis van concreet bewijs. Wij slaan IP-adressen voor een beperkte periode op in de logbestanden als dit nodig is voor veiligheidsdoeleinden of als het nodig is voor de levering van een dienst of de facturering van een dienst, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Na het afbreken van het bestelproces of na ontvangst van de betaling, verwijderen wij het IP-adres als het niet meer nodig is voor de veiligheid. We slaan ook IPadressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. Daarnaast slaan we als onderdeel van uw account de datum van uw laatste bezoek op (bijv. tijdens de registratie, het inloggen, het aanklikken van links,etc).

 1. Cookies:  Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat door de respectieve servers wordt verzonden wanneer u een website bezoekt en dat tijdelijk op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand bevat als zodanig een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft gesloten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de winkelwagenfunctie over meerdere pagina’s te kunnen gebruiken. Wij maken ook in geringe mate gebruik van permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen), die op uw eindapparaat blijven staan en ons in staat stellen om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na verloop van tijd. Hun levensduur varieert van 1 maand tot 10 jaar. Dit stelt ons in staat om ons aanbod op een meer gebruikersvriendelijke, effectieve en veilige manier aan u te presenteren en bijvoorbeeld informatie op de site weer te geven die speciaal op uw interesses is afgestemd. Ons legitieme belang bij het gebruik van cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 f) DSGVO is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De volgende gegevens en informatie worden in de cookies opgeslagen
  • Aanmeldingsinformatie.
  • Taalinstellingen.
  • ingevoerde zoekbegrippen.
  • Informatie over het aantal keren dat onze website wordt opgeroepen en het gebruik.

van individuele functies van onze internetaanwezigheid. Wanneer het cookie wordt geactiveerd, krijgt het een identificatienummer toegewezen en worden uw persoonlijke gegevens niet aan dit identificatienummer toegekend. Uw naam, uw IP-adres of soortgelijke gegevens die het mogelijk maken de cookie aan u toe te wijzen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van de cookie-technologie ontvangen wij alleen gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina’s van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, enz.

U kunt uw browser zo instellen dat u van tevoren wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en u kunt per geval bepalen of u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten, of dat cookies volledig moeten worden voorkomen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

 1. Gegevens voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen:  Wij verwerken persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen, zoals naam, adres, e-mailadres, bestelde producten, facturatie- en betalingsgegevens. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. De gegevens worden na afloop van de garantietermijnen en de wettelijke bewaartermijnen gewist. Gegevens die gekoppeld zijn aan een gebruikersaccount (zie hieronder) worden in ieder geval bewaard gedurende de tijd dat dit account wordt onderhouden. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 b) DSGVO, omdat deze gegevens nodig zijn om onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u te kunnen nakomen.
 2. Gebruikersaccount:  U kunt een gebruikersaccount aanmaken op onze website. Indien u dit wenst, hebben wij de persoonlijke gegevens nodig die tijdens het inloggen worden opgevraagd. Voor de nieuwe registratie verzamelen wij stamgegevens (bijv. naam, adres), communicatiegegevens (bijv. e-mailadres) en betalingsgegevens (bankgegevens) evenals toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Om uw correcte registratie te verzekeren en om te voorkomen dat onbevoegden inloggen door derden, ontvangt u na uw registratie een activeringslink per e-mail om uw account te activeren. Pas na een succesvolle registratie slaan we de door u verstrekte gegevens permanent op in ons systeem. Een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij zullen uw opgeslagen persoonlijke gegevens dan verwijderen, tenzij wij deze nog moeten opslaan voor de verwerking van bestellingen of wegens wettelijke opslagverplichtingen. De wettelijke basis voor de verwerking van dezegegevens is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 a) DSGVO
 3. Newsletter:  Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, zijn de in het inschrijvingsproces gevraagde gegevens vereist. De registratie voor de nieuwsbrief is gelogd. Na registratie ontvangt u een bericht op het door u opgegeven e-mailadres, waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen (“double opt-in”). Dit is nodig om te voorkomen dat derden zich met uw e-mailadres registreren. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en daarmee de nieuwsbrief opzeggen. Wij bewaren de registratiegegevens zolang als nodig is voor de verzending van de nieuwsbrief. Wij bewaren het registratieprotocol en het afleveradres zolang er belangstelling was voor het bewijs van de oorspronkelijk gegeven toestemming, in de regel zijn dit de verjaringstermijnen voor civielrechtelijke vorderingen, dus een maximum van drie jaar Rechtsgrond voor het afleveren van de nieuwsbrief is uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 zin 1 a) in samenhang met Art. 7 DSGVO in samenhang met § 7 lid 2 nr. 3 UWG. De wettelijke basis voor de registratie is ons legitiem belang om te bewijzen dat de zending met uw toestemming is uitgevoerd. U kunt de registratie te allen tijde annuleren zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke nieuwsbrief ook een afmeldlink.
 4. Product aanbevelingen:  Wij sturen u regelmatig productaanbevelingen per e-mail, onafhankelijk van de nieuwsbrief. Op deze manier geven wij u informatie over producten uit ons assortiment waarin u wellicht geïnteresseerd bent op basis van uw recente aankopen van goederen of diensten bij ons. Daarbij houden we ons strikt aan de wettelijke voorschriften. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke e-mail ook een uitschrijvingslink. De rechtsgrondslag hiervoor is de wettelijke vergunning krachtens artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), van het DSGVO juncto artikel 7, lid 3, van het UWG.
 5. E-mail contact:Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of email), zullen wij uw gegevens verwerken om de aanvraag te verwerken en in het geval dat er vervolgvragen rijzen. Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd om precontractuele maatregelen uit te voeren die op uw verzoek worden uitgevoerd, of, indien u reeds onze klant bent, om de overeenkomst uit te voeren, is de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking art. 6 lid 1 zin 1 b) DSGVO. Wij verwerken andere persoonsgegevens alleen als u daarvoor toestemming geeft (art. 6 lid 1 zin 1 a) DSGVO) of als wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van uw gegevens (art. 6 lid 1 zin 1 f) DSGVO). Een legitiem belang is bijvoorbeeld het beantwoorden van uw e-mail.
 6. Google Maps:Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webservice voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie te visualiseren. Door gebruik te maken van deze dienst wordt onze locatie aan u getoond en wordt een mogelijke aanpak vergemakkelijkt. Al bij het oproepen van de subpagina’s waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd op Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account. Als u de opdracht met uw profiel op Google niet wilt, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruikersprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op de behoeften afgestemd ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u dient contact op te nemen met Google om dit recht uit te oefenen. Google LLC, met hoofdzetel in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat ook de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig te deactiveren door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus de kaartweergave op deze website kan niet worden gebruikt.
  U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google lezen ophttp://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , om de extra
  De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden ophttps://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

4. opslagduur

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, bewaren wij persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.

In sommige gevallen voorziet de wetgever in het bewaren van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het fiscaal of handelsrecht. In deze gevallen worden de gegevens alleen voor deze wettelijke doeleinden door ons opgeslagen, maar niet op een andere manier verwerkt en worden ze na afloop van de wettelijke bewaartermijn gewist.

5. uw rechten als betrokkene

Onder de geldende wetgeving heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek per e-mail of per post naar het in punt 1 vermelde adres sturen, waarbij u zich duidelijk dient te identificeren.

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

 1. Recht op bevestiging en informatie: U hebt het recht om duidelijke informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens. In detail: U heeft te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien dit het geval is, heeft u het recht om kosteloos informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens bij ons op te vragen, samen met een kopie van deze gegevens. Daarnaast is er recht op de volgende informatie:
  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevensv
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur.
  • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben of van een recht om de verwerking te laten beperken door de voor de verwerking verantwoordelijke of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
  • indien de persoonsgegevens niet van u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
  • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en lid 4, van het DPA en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

ndien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om in verband met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de passende garanties in overeenstemming met artikel 46 van de DSGVO.

 1. recht op correctie: U hebt het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren en, indien nodig, aanvullen. In detail: U heeft het recht om ons te vragen om eventuele onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om te verzoeken om het invullen van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
 2. Recht op wissen (“recht om te worden vergeten”): In een aantal gevallen zijn wij verplicht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben te wissen. In detail: Conform art. 17 lid 1 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld verwijderen en zijn wij verplicht deze onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of anderszins worden verwerkt.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 a) DSGVO of artikel 9, lid 2 a) DSGVO in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 lid 1 DSGVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 lid 2 DSGVO. U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 1 DSGVO en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 lid 2 DSGVO.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DSGVO.
 1. Recht op beperking van de verwerking: Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij in overeenstemming zijn met Art. 17 para. 1, van de DPA, zullen wij redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u hen hebt verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen. In een aantal gevallen heeft u het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In detail: U heeft het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • de verwerking is onwettig en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u de gegevens nodig heeft om te doen gelden, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims, of
 • o u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 DSGVO, zolang nog niet duidelijk is of de legitieme redenen van onze onderneming zwaarder wegen dan de uwe.
 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht om persoonsgegevens die op u betrekking hebben in machineleesbare vorm te ontvangen, door te geven of door ons te laten doorgeven. In detail: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon,
  • op voorwaarde dat o de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin a) DSGVO of artikel 9, lid 2 a) DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 b) DSGVO en o de
  • verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdracht overeenkomstig lid 1 heeft u het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van ons worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is.

 1. Recht van bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door ons, indien deze verwerking is gebaseerd op uw bijzondere situatie en onze belangen bij de verwerking niet zwaarder wegen. In detail: U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, zin 1 onder e) f), van de FADP wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer, tenzij wij voor de verwerking ervan dwingende redenen kunnen aanvoeren die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Wanneer persoonsgegevens door ons worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van de profilering, voor zover deze betrekking heeft op deze direct marketing. U heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek o voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, van het DPA, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 2. Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.
 3. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.

6. gegevensbeveiliging

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en de technische mogelijkheden.

Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL (Secure Socket Layer) coderingssysteem, maar we willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om uw gegevens te beveiligen, hanteren wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen conform art. 32 DSGVO, die wij voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek.

Bovendien garanderen wij niet dat ons aanbod op bepaalde tijdstippen beschikbaar is; storingen, onderbrekingen of defecten kunnen niet worden uitgesloten. De door ons gebruikte servers worden regelmatig en zorgvuldig geback-upt.

7.doorgifte van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht naar niet-EU-landen

In principe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen binnen de WERZALIT Groep.

Indien en voor zover wij derden betrekken bij de uitvoering van contracten (zoals logistieke dienstverleners), ontvangen deze derden alleen persoonsgegevens voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de betreffende dienst.

In het geval dat wij bepaalde delen van de gegevensverwerking uitbesteden (“contractverwerking”), verplichten wij contractverwerkers contractueel om persoonsgegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetten op de gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

Een doorgifte van gegevens naar plaatsen of personen buiten de EU buiten het in deze verklaring in punt 4 genoemde geval vindt niet plaats en is ook niet gepland.

8. functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u nog vragen of zorgen hebben over de gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

E-Mail: datenschutzbeauftragter@werzalit.com