ACASĂ
 | 
PRODUSE
 | 
SERVICE
 | 
ACTUALITĂŢI
 | 
COMPANIA
 | 
CONTACT
Impressum/Protecţia datelor
Vă aflaţi aici:   > Acasă  > Impressum/Protecţia datelor  

Impressum

WERZALIT Deutschland GmbH

 

© Copyright 2002 WERZALIT Deutschland GmbH, Oberstenfeld, Germania. Toate drepturile rezervate. Textele, imaginile, elementele grafice, sunetele, animaţiile şi clipurile video, precum şi dispunerea acestora pe site-urile web WERZALIT intră sub incidenţa protecţiei drepturilor de autor şi a altor legi de protecţie.

 
Fără garanţie

Acest site web a fost realizat cu cea mai mare grijă posibilă. Cu toate acestea, WERZALIT nu poate garanta lipsa erorilor şi acurateţea informaţiilor conţinute. WERZALIT nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru prejudiciile rezultate în mod direct sau indirect prin utilizarea acestui site web, în măsura în care acestea nu au la bază o rea-intenţie sau o neglijenţă gravă din partea firmei WERZALIT.

 

Dacă mai aveţi alte întrebări referitoare la pagina noastră de Internet sau la produsele noastre, ne puteţi scrie un .

 
1. Conţinutul ofertei online

WERZALIT Deutschland GmbH nu garantează actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informaţiilor puse la dispoziţie. Invocarea răspunderii firmei WERZALIT Deutschland GmbH cu privire la prejudicii materiale sau morale cauzate prin utilizarea sau neutilizarea informaţiilor oferite, respectiv prin utilizarea unor informaţii eronate şi incomplete este în principiu exclusă, cu excepţia cazului în care firma WERZALIT se face vinovată de rea-credinţă sau neglijenţă gravă.


Toate ofertele pot fi modificate oricând şi nu implică nicio obligativitate. WERZALIT îşi rezervă explicit dreptul de a modifica, completa, şterge sau întrerupe temporar sau permanent publicarea unor părţi ale acestor site-uri sau întreaga ofertă.

 
2. Trimiteri şi linkuri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte către alte pagini de Internet („linkuri”) aflate în afara sferei de responsabilitate a firmei WERZALIT Deutschland GmbH, obligaţia de răspundere ar apărea numai în cazul în care WERZALIT ar avea cunoştinţă de conţinuturile acestora şi dacă împiedicarea utilizării lor atunci când acestea au un conţinut ilegal ar fi tehnic posibilă şi rezonabilă.
WERZALIT declară prin aceasta explicit că în momentul creării linkurilor nu au fost identificate conţinuturi ilegale pe paginile la care se face trimitere. WERZALIT nu are niciun fel de influenţă asupra formatului actual sau viitor, asupra conţinuturilor sau drepturilor de autor ale paginilor legate prin link/la care se face trimitere. În consecinţă, WERZALIT Deutschland GmbH se distanţează prin aceasta în mod explicit de toate conţinuturile tuturor paginilor legate prin link/la care se face trimitere care au fost modificate după crearea linkurilor. Această declaraţie este valabilă pentru toate linkurile şi trimiterile create în cadrul propriei oferte online, precum şi pentru textele străine introduse în cărţile de oaspeţi, forumurile de discuţii şi listele de mailing create de WERZALIT. Pentru conţinuturile ilegale, eronate sau incomplete şi în special pentru prejudiciile rezultate prin utilizarea sau neutilizarea informaţiilor de acest gen oferite, răspunde numai furnizorul paginii de internet către care s-a făcut trimiterea şi nu cel care face doar trimiterea prin linkuri către respectiva publicaţie.

 
3. Dreptul de autor şi mărcile înregistrate

Firma WERZALIT Deutschland GmbH îşi propune ca în cadrul tuturor publicaţiilor sale să respecte drepturile de autor asupra elementelor grafice, fişierelor audio, secvenţelor video şi textelor folosite, să folosească elemente grafice, fişiere audio, secvenţe video şi texte produse de ea însăşi sau să apeleze la elemente grafice, fişiere audio, secvenţe video şi texte fără licenţă. Toate mărcile şi brandurile menţionate în cadrul ofertei online şi eventual protejate de către terţi sunt supuse fără restricţii prevederilor legislaţiei privind mărcile înregistrate în vigoare la momentul respectiv şi drepturilor de proprietate ale respectivilor proprietari înregistraţi. Chiar că dacă mărcile înregistrate sunt doar menţionate, nu trebuie concluzionat că ele nu sunt protejate prin drepturile terţilor!
Copyrightul pentru obiectele publicate care au fost create de către firma WERZALIT îi revine exclusiv firmei WERZALIT. Multiplicarea sau utilizarea unor astfel de elemente grafice, fişiere audio, secvenţe video şi texte în cadrul altor publicaţii electronice sau tipărite nu este permisă fără o aprobare explicită acordată de WERZALIT Deutschland GmbH.

 
4. Termeni legali

WERZALIT Deutschland GmbH apreciază vizita dumneavoastră pe acest site web şi interesul faţă de produsele noastre. Toate datele personale colectate pe site-ul web al firmei WERZALIT Deutschland GmbH sunt stocate exclusiv pentru consilierea dumneavoastră personală, trimiterea de informaţii privind produsele sau furnizarea de oferte de servicii. WERZALIT Deutschland GmbH vă asigură că datele dumneavoastră sunt tratate confidenţial în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind protecţia datelor.

 
5. Protecţia datelor

În măsura în care în cadrul ofertei online există posibilitatea introducerii de date personale sau comerciale (adrese de e-mail, nume, adrese), divulgarea acestor date de către utilizator are loc în mod explicit voluntar. În măsura în care este tehnic posibil şi rezonabil, utilizarea tuturor serviciilor oferite este permisă şi fără indicarea acestor date, respectiv prin indicarea unor date anonime sau a unui pseudonim. Utilizarea de către terţi a datelor de contact puse la dispoziţie în cadrul specificaţiilor privind furnizorul sau în cadrul altor specificaţii similare, precum adresele poştale, numerele de telefon şi de fax precum şi adresele de e-mail, în scopul trimiterii de informaţii care nu au fost solicitate în mod explicit nu este permisă. Ne rezervăm explicit dreptul de a apela la mijloace legale împotriva expeditorilor de aşa-numite mesaje spam în cazul încălcării acestei interdicţii.

 
6. Efectele juridice ale acestei excluderi a răspunderii

Această excludere a răspunderii este considerată ca aparţinând de oferta online din cadrul căreia s-a făcut trimitere la această pagină. În cazul în care anumite părţi sau formulări individuale ale acestui text contravin, nu mai corespund sau nu corespund integral legislaţiei în vigoare, celelalte părţi ale documentului nu sunt afectate în ce priveşte conţinutul şi valabilitatea lor.

 
7. Notă privind licenţa

Proprietatea intelectuală conţinută de site-ul de Internet WERZALIT, precum patentele, mărcile şi drepturile de autor, este protejată. Prin intermediul acestui site web nu se acordă nicio licenţă pentru utilizarea proprietăţii intelectuale a firmei WERZALIT sau a terţilor.

 
8. Privacy Statement

We use products of wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) for marketing and optimization purposes. These products collect and process your personal data and use it to create usage profiles under a pseudonym. These usage profiles are fully anonymized where possible and appropriate. We and wiredminds employ cookies and/or Web beacons (also known as tracking pixels) on this website. We transfer the data we collect about you, which may also include personal data, to wiredminds or wiredminds gathers this data directly. wiredminds is entitled to use information that you leave behind by visiting our Web sites to create anonymized usage profiles. The data collected shall not be used to personally identify visitors to this website without the express permission of the party affected and shall not be merged with personal data about the bearer of the pseudonym. Any IP addresses recorded are anonymized immediately by deleting the last number block. Permission to collect and store data in the future may be revoked at any time.

 

Exclude from tracking.

WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70

D-71720 Oberstenfeld

 

Tel: +49 (0) 7 06 25 00
Fax: +49 (0) 7 06 25 02 08

 

E-mail:

 
SEDIUL ŞI REGISTRUL

 

Editor și responsabil pentru conținut:
WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70
D-71720 Oberstenfeld

 

Sediul: Oberstenfeld
Reg. Comerțului Amtsgericht Stuttgart
HRB 764515

 

Director:
Mag. Martin Troyer